dorzecze wisloki 2015W dniu 15 grudnia uczennica Kamila Gryboś oraz Patrycja Przybycień zostały nagrodzone w konkursie fotograficznym z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Rzeka Wisłoka i jej dopływy". W konkursie wzięły udział szkoły z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Wręczenie nagród odbyło się w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Konkurs ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 18th. . Joomla 3.0 Template.