konk inf 2016Organizatorzy konkursu w dniu 30 kwietnia ogłosili wyniki XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko - Plastycznego “JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY”

Celem konkursu było propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia, prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata, eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami, kształtowanie, rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich, kształtowanie, rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół. Zorganizowany konkurs przebiegał w 3 formułach tematycznych: konkurs plastyczny, literacki i komputerowy.
W formule konkurs komputerowy uczniowie zgłaszali prace w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkoły podstawowej - przygotowywali rysunki w programie Paint, Kolour Paint lub Gnu Paint,
- uczniowie gimnazjum - przygotowywali prezentacje multimedialne w programie Microsoft Power Point lub Libre Office Impress.


Tematyka obejmowała następujące obszary:
1. Jan Paweł II Wielki – w służbie do końca. Ostatnie wzruszające lata życia Ojca Świętego oraz Jego ostatnia niezwykła encyklika – odejście do Domu Ojca.
2. Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia
3. Jan Paweł II – Duszpasterz młodzieży.

W kategorii szkół podstawowych - uczennicy klasy VIa Dominice Pabis udało się zdobyć wysoką 2 lokatę natomiast Annie Przybyłowicz z klasy Vb 3 lokatę. W kategorii wiekowej - gimnazjum - uczeń Szymon Urzędowski zdobył wyróżnienie. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Monday the 18th. . Joomla 3.0 Template.