info22 lutego 2018r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Libuszy odbyła się prelekcja dla dzieci klas I - III z zakresu bezpieczne ferie zimowe. W ramach akcji społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Funkcjonariusz Komisariatu Policji w Bieczu asp. Krzysztof Gurgul spotkał się z uczniami naszej szkoły. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W trakcie pogadanki z uczniami klas I – III omówiono szereg zagadnień związanych z zagrożeniami w życiu codziennym wynikającymi między innymi z trwającego sezonu zimowego, omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz zalety stosowania czujników dymu i tlenku węgla.


W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych i zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na akwenach wodnych – omówiono zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobów zachowania się w przypadku załamania lodu pod osobami oraz sposobów alarmowania służb ratowniczych w przypadku powstania zagrożenia. Dzieci i młodzież z uwagą słuchały policjanta który opowiadał jak unikać niebezpiecznych sytuacji na oblodzonych rzekach i akwenach wodnych. Wizyta była też okazją do zademonstrowania sprzętu ratowniczego. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Marta Leszczyńska

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Friday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.